8 grudnia 2022

Umorzenia i odraczania podatków już możliwe

Biznes w Rewalu

Urząd Gminy w Rewalu

Wójt zapewnia, że będzie pomoc dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Rewal.

Jak zapewniają władze już teraz można w pewien sposób pomóc przedsiębiorcom, ale na “pakiet wsparcia” trzeba poczekać.

Obecnie w ramach swoich uprawnień, w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny, Wójt na wniosek podatnika, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych. 

Niezależnie od tego, do połowy kwietnia 2020 roku zostanie przedstawiony szczegółowy PAKIET  WSPARCIA dla  przedsiębiorców  i mieszkańców poszkodowanych przez COVID-19 – zapewnia Konstanty Tomasz Oświęcimski.