9 grudnia 2022

Rusza kwalifikacja wojskowa

Kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy otrzymało wezwania do stawienia się na tegoroczną Kwalifikację wojskową.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gryfickiego rozpocznie się 5 kwietnia i potrwa do 22 kwietnia. Będzie odbywała się w Hali widowiskowo-sportowej GRYF ARENA w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 35

W tym roku na terenie powiatu gryfickiego do kwalifikacji wojskowej przystąpi 35 mieszkańców gminy Rewal. Są to głównie mężczyźni rocznika 2003, ale w przyszłym roku się to ma zmienić i na kwalifikację wojskową będą wzywane osoby do 60 roku życia. Przepisy dopiero się tworzą, więc nie wiadomo dokładnie jak będzie to wyglądało.

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;2) mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.