9 grudnia 2022

Policja podsumowuje świąteczny weekend

Policja kontroluje kwarantannę domową.

Posypały się kary dla łamiących kwarantannę.

Miniony okres świąt Wielkanocnych był czasem wzmożonej pracy policjantów ruchu drogowego ze względu na zwiększone natężenie ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa jak i na drogach lokalnych.

W tym czasie tj. od piątku (15 kwietnia) do poniedziałku (18 kwietnia 2022 r.) miały miejsce 3 wypadki drogowe, w których 4 osoby zostały ranne. Żadna osoba nie zginęła. W porównaniu do analogicznego okresu świąt z ubiegłego roku nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa. Obrazuje to spadek liczby wypadków drogowych o 4, spadek liczby osób zabitych o 1 oraz spadek liczby osób rannych o 9.

W omawianych dniach bieżącego roku policjanci wyeliminowali z ruchu aż 76 kierujących będących pod wpływem alkoholu (73 w stanie nietrzeźwości, 3 w stanie po użyciu alkoholu) oraz 10 kierujących pojazdami będących pod wpływem środków odurzających. Policjanci koncentrowali się na monitorowaniu przestrzegania dopuszczalnej prędkości przez kierujących, używając laserowych mierników prędkości z wizualizacją oraz pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Dodatkowo szczególną uwagę poświęcono pieszym uczestnikom ruchu drogowego zdecydowanie reagując na nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.

 Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie