9 grudnia 2022

Rewal wychodzi z zadłużenia i stawia na inwestycje

UG Rewal

Urząd Gminy w Rewalu

Spłacanie zadłużenia idzie tak dobrze, że Wójt myśli już o kolejnych inwestycjach za kilka milionów złotych.

Gmina Rewal podpisała aneks do umowy pożyczki z Ministerstwem finansów, który umożliwi zmniejszenie wpłat w roku 2022 r. o 50%. W budżecie gminy była zaplanowana na to kwota 10 mln zł, więc w tym roku Gmina Rewal wpłaci jedynie 5 mln. 5 mln, które pozostaną w budżecie gminy planuje się przeznaczyć na inwestycje.
Pierwsza transza tegorocznej spłaty w kwocie 1 250 000zł już została przelana.
Zadłużenie na koniec 2021 roku wynosiło 21 mln zł. Dzisiaj spadło poniżej 20 mln zł, czyli jest już na poziomie innych samorządów. Na koniec obecnego roku będzie to nieco ponad 15 mln złotych.