9 grudnia 2022

Trwa przebudowa ulicy Polnej w Niechorzu

Postępują prace przy przebudowie ulicy Polnej, która prowadzi do latarni morskiej w Niechorzu.

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych związanych z rozbudową drogi gminnej ul. Polnej w m. Niechorze (ETAP I, II), na odcinku o długości ok. 0,8 km wraz z wyposażeniem technicznym. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę i budowę jezdni, budowę i przebudowę chodników, poboczy, skrzyżowań, zjazdów, zatok postojowych, budowę i lokalną przebudowę ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę i budowę elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia ulicznego.

Koszt realizacji inwestycji to prawie 6 milionów złotych. Prace potrwają do października.