9 grudnia 2022

Ulica T. Kościuszki w Pobierowie zostanie przebudowana

Jedną z największych bolączek Pobierowa jest brak infrastruktury drogowej. Do wielu posesji dojazd prowadzi drogami polnymi lub o nawierzchni w fatalnym stanie.

W ostatnim czasie, w miarę możliwości budżetowych, remontowane są kolejne ulice. Tym razem przebudowana zostanie ulica T. Kościuszki w m. Pobierowo. Gmina Rewal właśnie ogłosiła przetarg na budowę.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. T. Kościuszki na odc. od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Zachodnią, na długości 0,337 km, wraz z infrastrukturą techniczną. W zakres robót wchodzi m.in.:  budowa jezdni, dojść do posesji, poboczy gruntowych, skrzyżowań, zjazdów, zatok postojowych, budowa kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  z separatorem substancji ropopochodnych, oraz kolektora kanalizacji deszczowej tłocznej z przepompownią, budowa kanału technologicznego, przełożenie – przebudowa i zabezpieczenie kolidującej sieci uzbrojenia terenu wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV,  budowa linii oświetlenia ulicznego.

Całość ma powstać w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy