2 lutego 2023

Zebranie wiejskie w Niechorzu

Zebranie odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w budynku Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu

Porządek obrad zebrania

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego zebrania wiejskiego.

4. Wystąpienie Wójta Gminy Rewal:

– kondycja finansowa gminy,

– sprawy bieżące, zamierzenia i plany,

– inwestycje w miejscowości Niechorze,

– przygotowania do sezonu letniego,

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie zebrania.    

Serdecznie zapraszam mieszkańców       
Sołtys Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk