9 grudnia 2022

Komu udzielono pomocy publicznej w 2019r.

Biznes w Rewalu

Urząd Gminy w Rewalu

Zobacz, komu Gmina Rewal udzieliła pomocy publicznej w minionym roku.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019r.