8 grudnia 2022

Rewal wydał ponad pół miliona na organizacje pozarządowe

Biznes w Rewalu

Urząd Gminy w Rewalu

Urząd Gminy Rewal przedstawił sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

W Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok przedstawiono szczegółowe dane. za ubiegły rok.

Najwięcej otrzymał LKS “Wybrzeże Rewalskie” Rewal – łącznie aż 300 000,00 PLN (123 tys, 143 tys., 20 tys. i 14 tys.). Stowarzyszenie “Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku” otrzymał 45 tysięcy.

Łącznie Gmina przeznaczyła 579 000,00 PLN to dużo, ale należy zwrócić uwagę, że to pieniądze kierowane dla mieszkańców na rozwój zainteresowań, pasji i ciekawe spędzanie czasu.

Zobacz kto jeszcze otrzymał środki, całość można zobaczyć tutaj >>