9 grudnia 2022

Zwolnienie z podatku – nabór wniosków

UG Rewal

Urząd Gminy w Rewalu

Wójt Gminy Rewal przypomina, że do 31 sierpnia trwa nabór wniosków w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

Ulgi mogą być przyznane za miesiące kwiecień, maj i czerwiec, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na ternie gminy Rewal.

Zobacz treść uchwały i pobierz formularz: http://rada.rewal.pl/pliki/rewal/rada/96/uchwala.xxi.141.20.2020-05-20.pdf

Ponadto do 31 sierpnia, przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami COVID-19, mogą również składać wnioski o przedłużenie terminu płatności drugiej raty podatku od nieruchomości przypadającej na 15 maja do 30 września 2020 roku.

UG Rewal